Category Archives: Du lịch Canada

I. Các hình thức xin visa du lịch Canada: 1. Diện thăm thân: Hình thức du lịch thăm thân thường được bảo trợ tài chính bởi người thân ở Canada như: anh, chị em ruột; anh, chị em họ; hoặc cô, dì, chú, bác, cháu họ, v.v. Mặc dù đã được bảo lãnh về tài […]